Våre tjenester

Ved Balsfjord Veterinærkontor har vi poliklinikk og kirurgi rom til rådighet for kjæledyr.
 
Vi dekker produksjonsdyr og hest ambulatorisk i Balsfjord og deler av Tromsø.

Vi deltar jevnlig på kurs slik at vi kan ivareta våre pasienter  på en best mulig måte.

Vi har felles møte daglig, felles data og journal system. Sanimalis journalsystem gjør at vi enkelt kan søke tilbake til eldre journaler tilhørende ditt dyr og hente fram opplysninger.
 

Vi har samarbeid med smådyrklinikk og hesteklinikk i Troms, når henvisning er nødvendig.